powrót

Teczka Tomasza Strzyżewskiego

Dokumenty gromadzone przez SB, przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej, udostępnione zostały temu archiwum przez Pana Strzyżewskiego w sierpniu 2006 r.
Od niego pochodzą też podpisy oraz jest on właścicielem copyright.
I.  Sprawa dot. dochodzenia (strony 1-47)
II. Sprawa dot. sledztwa (strony 48-199)
III.Sprawa operacyjnego sprawdzenia
IV. nr archiwalny 50330/II - tu nieopublikowane, słabej jakości, w większości powtórki I i II


s001 informacja krakowskiego Biura Śledczego MSW na temat wniosku do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie o sporządzenie aktu oskarżenia przeciwko mnie
s002 szyfrogram Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie ustalenia nazwisk celników, którzy dokonywali kontroli celnej podczas przekraczania przeze mnie granicy w Świnoujściu w dniu 10 marca 1977 roku
s003
s004
s005
s006 zawiadomienie o decyzji Wiceministra Spraw Wewnętrznych o zawieszeniu śledztwa w mojej sprawie
s007 notatka Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie o zakończeniu dochodzenia w mojej sprawie (3 strony)
s008
s009
s010 protokół przesłuchania świadka Anny Pardeli, zatrudnionej w tym samym Zespole Prasy krakowskiej delegatury GUKPPiW, w którym i ja byłem zatrudniony przez 19 miesięcy mego pobytu w tym urzędzie (4 strony)
s011
s012
s013
s014
s015
s016 sprawozdanie z dochodzenia prowadzonego przeciwko mnie przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie (5 stron)
s017
s018
s019
s020
s021 postanowienie o zawieszeniu dochodzenia przeciwko mnie wraz z uzasadnieniem (2 strony)
s022
s023
s024 meldunek Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie do MSW o zakończeniu postępowania (2 strony)
s025
s026 zawiadomienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przesłaniu Wydziałowi Śledczemu KWMO w Krakowie egzemplarza miesięcznika londyńskiego "Orzeł Biały" ze stenogramami wywiadów ze mną, nadanych w programie Radia Wolna Europa, w celu wykorzystania ich w śledztwie przeciwko mnie
s027 zawiadomienie MSW o przesłaniu naczelnikowi Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dalszych tekstów audycji RWE dotyczących zdemaskowania przeze mnie Cenzury PRL
s028
s029 informacja na mój temat przesłana przez naczelnika Wydziału III-go MSW (?) do Wydziału Paszportowego KWMO w Krakowie (2 strony)
s030
s031 Strona tytułowa miesięcznika "Orzeł Biały" z czerwca 1978 roku, zawierającego stenogramy wywiadów ze mną
s032 strony "Orła Białego" zawierające treść wywiadów ze mną przeprowadzonych w RWE przez Alinę Grabowską (długololetnią dziennikarkę reżimowego radia oraz "Sztandaru Młodych"), (16 stron)
s033
s034
s035
s036
s037
s038
s039
s040
s041
s042
s043
s044
s045
s046
s047
s048
s049 przegląd akt w sprawie śledztwa przeciwko mnie (4 strony)
s050
s051
s052
s053
s054
s055 notatka służbowa sporządzona w związku z kontrolą adresu, pod którym raz wynająłem u mojej przyjaciółki Gabrieli pokój na okres trzech miesięcy. Wygląda na to, że nie spotkały ją żadne kłopoty z tego powodu. Całe szczęście! Sąsiedzi faktycznie mogli mnie nie znać, ponieważ drzwi z pokoju, w którym mieszkałem, wychodziły bezpośrednio na podwórko, zamiast na klatkę schodową
s056 plan czynności operacyjno-śledczych w sprawie przeciwko mnie (5 stron)
s057
s058
s059
s060
s061 postanowienie prokuratury o przeszukaniu mieszkania Gabrieli Ostaszewskiej, u której przez krótki okres wynajmowałem pokój
s062 postanowienie prokuratury o zajęciu mojej korespondencji
s063
s064 zawiadomienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uznaniu prowadzonej przeciwko mnie sprawy za ważną
s065 protokół przesłuchania świadka Tadeusza Leśniaka - dyrektora Delegatury GUKPPiW w Krakowie, czyli mojego byłego szefa (3 strony)
s066
s067
s068 informacja o członkach mojej rodziny przesłana do naczelnika Wydziału IV-go MSW płk. Z.Bieleckiego (3 strony)
s069
s070
s071 protokół przesłuchania świadka Anny Siwek - wicedyrektorki Delegatury GUKPPiW w Krakowie, podczas mojego 19-miesięcznego tam zatrudnienia (3 strony)
s072
s073
s074 protokół przesłuchania świadka Józefy Maślanki, sekretarki, której właściwie kompletnie nie znałem (2 strony)
s075
s076 uzupełnienie do planu czynności operacyjno-śledczych w sprawie przeciwko mnie (2 strony)
s077
s078 polecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w domniemanym przez UB miejscu mego zamieszkania
s079 protokół z otwarcia mojego prywatnego listu do rodziców (2 strony)
s080
s081 fotokopia otwartej koperty mego listu
s082
s083 notatka urzędowa o włączeniu do akt sprawy II Ds 88/77 dwóch egzemplarzy gazety "Dagens Nyheter" z artykułami na temat demaskacji cenzury wraz z moimi oraz ówczesnej mojej żony zdjęciami
s084
s085
s086 polecenie MSW w sprawie dodatkowych czynności operacyjno-śledczych przeciwko mnie (2 strony)
s087
s088 notatka służbowa stwierdzająca, że ani ja, ani moja rodzina, "nie pozostawałem w kontakcie z ugrupowaniami antysocjalistycznymi z kręgu tzw. KSS KOR na terenie Krakowa"
s089 szyfrogram z listą nazwisk celników, którzy dokonywali odprawy celnej podczas przekraczania przeze mnie granicy w Świnoujściu w dniu 10 marca 1977 roku
s090 meldunek operacyjny Wydziału IV-go MSW w sprawie: "przecieku informacji mogącej wyrządzić istotne szkody interesom PRL
s091 słowny opis zagrożenia (faktu)
s092
s093
s094
s095 meldunek operacyjny inspektora operacyjnego Bogdana Piekarskiego z Wydziału IV-go Departamentu III MSW, w Sprawie operacyjnego sprawdzenia, kryptonim „Cenzor” (6 stron) Informacją (str. 4) o pracownicy Wydziału Paszportów KWMO w Krakowie (za pomyłkowe wydanie paszportu żonie została ukarana przeniesieniem na inne stanowisko służbowe) poczułem się po 28 latach (z przymrużeniem oka) usatysfakcjonowany. Pamiętam bowiem, jak sam wpadłem na pomysł, by doradzić żonie zwrócenie się do biura paszportowego o wydanie paszportu, na wypadek gdyby został jej on jednak wcześniej wraz z moim przyznany i gdzieś sobie tam leżał, czekając tylko na podjęcie. Dopiero teraz miało się potwierdzić się, że intuicja mnie wówczas nie zawiodła i że "fortel" mój się powiódł. Szkoda tylko, że zawieść musiałem się wkrótce na własnej żonie.

Na tejże samej stronie tkwi fałszywa informacja o rzekomym leczeniu mnie w Szpitalu psychiatrycznym w latach 60-tych. Jest to po prostu przekręcona półprawda. Byłem co prawda gościem tej instytucji, lecz tylko na czterotygodniowej obserwacji. Umieścił mnie tam (w wieku 14-tu lub 15-tu lat) własny ojciec. Po mojej ucieczce z internatu w Suchej, wykorzystał on swe środowiskowe kontakty wśród swej braci lekarskiej, by poddać mnie z jednej strony karze, a zarazem - niejako przy okazji - psychiatrycznej obserwacji. Urodziłem się z mózgiem introwertyka w otoczeniu jednak wyłącznie ekstrawertycznym i stąd permanentnie byłem z nim skonfliktowany. Nic zatem więc dziwnego, że także w domu rodzinnym, źle byłem traktowany przez okres całego dzieciństwa. Rodzina traktowała mnie jak swego rodzaju familijne kuriozum lub też jej zakałę w rodzaju "czarnej owcy". Nie mogłem nigdy nawiązać z nią kontaktu. Uznawszy te objawy za nienormalne, polecił mnie ojciec w końcu zbadać. "(s.97 ...Dziwak, o nienagannych manierach.")
s096
s097
s098
s099
s100
s101 informacje operacyjne (źródło: KO W.M. i KO Inspirator) dot.
>>dialogu operacyjnego<< z dziennikarzem szwedzkim Bengtem Göranssonem. Dziennikarz ten (o zranionej ambicji i kulejącej karierze zawodowej) powołuje się na otrzymane rzekomo ode mnie dokumenty i w ogóle na jakieś rzekome kontakty ze mną. W rzeczywistości zaledwie raz tylko go spotkałem. Ograniczyło się to zresztą do podania ręki. Nie znałem jeszcze języka szwedzkiego. Wszelkie powyższe informacje otrzymywał on od A. Koraszewskiego, który czynił to nie porozumiewając się ze mną, z własnej li tylko inicjatywy. Było to elementem zmasowanych zabiegów Koraszewskiego, zmierzających do zdyskredytowania mnie tak w środowisku emigracyjnym, jak i w oczach działaczy opozycji krajowej (vide: Paszkwil) publicznymi oskarżeniami o to, że jestem przysłanym przez bezpiekę agentem - do tego jeszcze agentem o poziomie umysłowym "milicjanta". W kontaktach z niepolskimi dziennikarzami było to czymś dziecinnie łatwym. Nie znając bowiem języka i nie mając żadnych kontaktów, skazany byłem nieustannie na jego usługi, także w charakterze tłumacza. Od tamtej już pory, po dzień dzisiejszy żyłem w środowisku emigracyjnym całkiem niemal wyizolowany, w aurze kpin oraz szyderstw. (18 stron)
s102
s103
s104
s105
s106
s107
s108
s109
s110
s111
s112
s113
s114
s115
s116
s117
s118
s119
s120 informacja operacyjna w sprawie apelu polskiego PEN-klubu skierowanego w dniu 31 stycznia 1978 roku na ręce Prezesa Rady Ministrów PRL o zreformowanie zasad działania Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (2 strony)
s121
s122 informacja operacyjna o zakończeniu śledztwa przeciwko mnie
s123 informacja Naczelnika wydziału I MSW o zakupieniu przez Rand Corporation moich materiałów (o ile była to informacja prawdziwa, to kupione one zostać musiały od "ANEKSU", t.j. od braci Smolarów, którzy już na samym tylko polskim wydaniu "Czarnej Księgi Cenzury PRL" zarobili miliony. Sam natomiast zrzekłem się wszelkich dochodów z tytułu publikacji w języku polskim)
s124 prośba Naczelnika Wydziału III MSW do Naczelnika Wydziału IV MSW w sprawie zalegalizowania i włączenia komunikatów z nasłuchu radiowego do sprawy śledczej przeciwko mnie
s125 notatka służbowa Dyrektora Biura Paszportów MSW, zawierająca analizę moich oraz byłej mojej żony akt paszportowych, rzucająca więcej światła na sposób wydania jej paszportu we wrześniu 1977 roku (3 strony)
s126
s127
s128 notatka służbowa na temat m.i. incydentu na lotnisku w Nikozji na Cyprze, w związku z moją nieudaną próbą ucieczki na Zachód w 1972 roku (3 strony). Wybrałem się do Egiptu po to tylko, by uciec na Zachód. Zgodnie z powziętym z góry planem uczynić to miałem w drodze powrotnej, podczas międzylądowania na Cyprze. Okazało się niestety jak naiwny i brzemienny w skutki był to pomysł. Policja cypryjska, ku memu przerażeniu - zamiast udzielić azylu - siłą odprowadziła mnie do samolotu. Start jego opóźnił się o prawie dwie godziny, podczas których wyładowano bagaże wszystkich pasażerów na płytę lotniska (szukano być może bomby, bo z udziałem psów). Na pokładzie samolotu poddany zostałem rewizji osobistej (zabrano mi czerwony szwajcarski scyzoryk!) i szykanom ze strony załogi samolotu (a szczególnie jednej ze stewardess: - W Polsce się panu nie podoba? - niemal krzyczała prawie po wystartowaniu) itd. Na lotnisku Okęcie zabrany zostałem wojskowym gazikiem na przesłuchanie..
s129
s130
s131 notatka służbowa dotycząca działalności R.Terleckiego na terenie Krakowa (2 strony)
s132
s133 raport z podróży służbowej do Krakowa sporządzony przez Inspektora Wydziału IV Departamentu III MSW kpt. B.Piekarskiego (2 strony)p
s134
s135 oświadczenie Ryszarda Strzyżewskiego (mego brata) zaprzeczającego (zapewne pod wpływem strachu) jakoby interweniował w sprawie wydania mi paszportu
s136 mapka uniwersyteckiego miasteczka Lund (południowa Szwecja), gdzie zatrzymałem się po mej udanej ucieczce w 1977 roku, z zaznaczonymi miejscami, które odwiedzałem, trasami, którymi się poruszałem oraz adresem, pod którym mieszkałem. Niektórzy twierdzą, ze mogłoby to świadczyć o dość poważnych początkowo zamiarach bezpieki, by siłą sprowadzić mnie do Polski. Ale to tylko przypuszczenia.
s137 pismo przewodnie (do Z-cy Naczelnika Wydz.IV, Dep.III MSW) do załączonego wyciągu z notatki w mojej sprawie, potwierdzające, iż "dialog operacyjny" z dziennikarzem (z "Polityki") Jerzym Diatłowickim jest kontynuowany. Dokumenty związane z reżimowym podówczas dziennikarzem Jerzym Diatłowickim (163, 167,172,J także rozgłaszał (jeszcze w 1994 roku), że jestem agentem bezpieki. Ciekawe jest skądinąd dokąd dialog ów go zaprowadził i czy fakt, że był synem wysokiego rangą funkcjonariusza UB odegrał jakąś rolę w nawiązaniu i podtrzymywaniu tego "dialogu" (informacja o ojcu pewna, pochodząca z dokumentów IPN)
s138 Informacja dla Z-cy Naczelnika Wydz. IV, Dep.III MSW o komisyjnym zniszczeniu ujawnionych przeze mnie dokumentów GUKPPiW (2 strony)
s139
s140 analiza publikacji "ANEKSU" p.t. "Czarna księga cenzury PRL" - dokonana przez Inspektora Wydziału IX Dep.III MSW kpt.E.Kudybińskiego (9 stron)
s141
s142
s143
s144
s145
s146
s147
s148
s149
s150
s151 informacja operacyjna na temat braków w śledztwie przeciwko mnie, sporządzona przez kp. B.Piekarskiego (2 strony)
s152
s153 informacja dla naczelnika Wydz.IV, Dep.III NSW płk. Z.Bieleckiego o planowanej przeze mnie głodówce (na podstawie podsłuchu telefonicznego)
s154 informacja dla naczelnika Z.Bieleckiego w sprawie zakończenia dochodzenia i aktu oskarżenia przeciwko mnie
s155 informacja dla naczelnika Z.Bieleckiego na temat mojej głodówki
s156 informacja dla naczelnika Z.Bieleckiego o rzekomym wyroku skazującym wobec wobec mnie - pochodząca z podsłuchu telefonicznego
s157 informacja dla dyrektora Dep.III MSW gen.bryg. A.Krzysztoporskiego z tłumaczeniem mego wywiadu dla gazety szwedzkiej "Arbetet" oraz danymi na temat roli A.Koraszewskiego w przerzuceniu do Polski moich materiałów demaskujących cenzurę
s158
s159 notatka z-cy naczelnika Wydz.II Dep. Śledczego MSW plj.W.Kołaczyka - informująca o zakończeniu śledztwa przeciwko mnie i uzasadniająca dlaczego to "mniej szkody wyrządzi zawieszenie postępowania niż rozpoznanie sprawy w trybie zaocznym" (3 strony)
s160
s161
s162
s163 informacja operacyjna naczelnika B.Piekarskiego o numerze telefonicznym Jerzego Diatłowickiego
s164
s165 informacja dla naczelnika Z.Bieleckiego z rozmów moich z rodzicami na temat głodówki - na podstawie podsłuchu telefonicznego (2 strony)
s166
s167 informacja dla naczelnika Wydziału Departamentu I MSW płk. Lipowskiego na na temat Jerzego Diatłowickiego, który powrócił właśnie ze Szwecji do kraju. Z treści jej wynika, iż darzyłem J.Diatłowickiego zaufaniem (co faktycznie miało początkowo miejsce). Odniosłem wówczas subiektywne wrażenie, że jego uprzedzająca grzeczność (na tle pełnego arogancji i impertynenckiego odnoszenia się do mnie A.Koraszewskiego) była postawą szczerą. Dopiero w 1994 roku dowiedziałem z książki Pawła Misiora "Ja, Tomasz Strzyżewski", jak fałszywym jest on człowiekiem
s168
s169 informacja dla Dyrektora Dep. III MSW gem.bryg. A.Krzysztoporskiego o moim pobycie na terenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa - pochodząca z "wiarygodnego źródła" tamże
s170
s171
s172 informacja opreracyjna naczelnika b.Piekarskiego o kontaktach telefonicznych Jerzego Diatłowickiego
s173 informacja operacyjna na temat mej byłej żony (2 strony)
s174
s175 pismo przewodnie zawiadamiające o przesłaniu dla Z-cy Naczelnika Wydziału IV Dep.III MSW mjr. E.Chuchnowskiego wyciąg notatki na mój temat oraz informujący o kontynuowaniu "dialogu operacyjnego" z Jerzym Diatłowickim
s176 informacja operacyjna na temat inwigilacji mojej siostry przez TW ZK
s177
s178 informacja (uzyskana za pośrednictwem podsłuchu telefonicznego) o nachodzeniu mjej siostry Izabelli przez bezpiekę. Wypada mi tu wyjaśnić, że członkowie mojej rodziny (w szczególności zaś siostra) nigdy nie interesowali się (po dzień dzisiejszy) ani sprawą wolności słowa, ani zdemaskowaną przeze mnie cenzurą."Wolność" pojmowal i w sensie "fizycznym" (podobnie zresztą jak więszość ludzi) żyjąc w kręgu spraw b. przyziemnych i konsumpcyjnych (nawet jeśli odnoszących się do kultury). Wyjaśnia to osobliwe - jak by się zdać mogło - powyższe wypowiedzi siostry pod mym adresem
s179 informacja dla Naczelnika Wydz. IV, Dep.III płk. Z.Bieleckiego (za pośr. podsłuchu tel.) o spotkaniu siostry z Jerzym Diatłowickim
s180 wyciąg z notatki (sporządzonej sporządzona przez "W.B. "w ramach" dialogu operacyjnego") informującej o tym, w jaki sposób doszło do spotkania reżimowego dziennikarza (z "Polityki") Jerzego Diatłowickiego ze mną w czasie, gdy w celach zarobkowych przebywał on w Lund. Z jakiegoś powodu Diatłowicki fałszywie informuje bezpiekę o wykradzeniu z jego samochodu taśm magnetofonowych z nagraniami rozmów ze mną. W rzeczywistości już podczas nagrywania pierwszej taśmy, mój rozbrykany czteroletni synek niechcący wysupłał ją z włączonego magnetofonu. Wtedy to Diatłowicki zrezygnował z dalszego nagrywania rozmowy, mówiąc że postara się ją zapamiętać. Sądzę teraz po latach, że był to po prostu zwykły pretekst
s181 informacja dla Naczelnika Wydz.IV, Dep.III płk. Z.Bieleckiego (pochodząca z podsłuchu telefonicznego) na temat stanu przygotowań do mojej głodówki
s182
s183
s184
s185 notatka służbowa dotycząca analizy materiałów w i "czynności porównawczych z materiałami GUKPPiW zakwestionowanymi w trakcie przeszukania w dniu 3 lutego 1979 r."
s186 notatka służbowa sporządzona przez inspektora Wydz.IV, Dep.III MSW por. Henryka Dąbrowskiego, zawierająca wykaz fotokopii moich materiałów przekazanych przeze mnie Komitetowi Samoobrony Społecznej KOR (3 strony)
s187
s188
s189 analiza Sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. "Cenzor" wykonana przez inspektora Wydz.IV. Dep.III MSW por. J.Kusztelaka (3 strony)
s190
s191
s192
s193 notatka służbowa dotycząca przekazania mi przez działacza ROPCiO E.Staniewskiego skargi do Prokuratury w związku z zatrzymaniem go i tymczasowym aresztowaniem w grudniu 1979 roku
s194 notatka służbowa sporządzona "na podstawie relacji źródła operacyjnego ", opisująca "działalność w Szwecji b.pracownika krakowskiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wydawnictw"
s195 wyciąg z K...(?) dotyczący przekazania mi przez E.Staniewskiego "tekstu dokumentu z 7.02.br. sygnowanego przez KPSN
s196 informacja o przekazaniu "T.Strzyżewskiemu ze Sztokholmu" przez E.Staniewskiego tekstu grypsu W. Ziembińskiego z apelem o bojkot wyborów
s197 informacja (na podstawie meldunku zbiorczego z dn. 21.03.80) o zawiadomieniu mnie przez Leszka Moczulskiego "o przejęciu przez SB elektrycznego powielacza"
s198 pismo przewodnie do Naczelnika Wydziału IV Dep. III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie ppłk mgr E.Chuchnowskiego informujące o przesłaniu mu dotyczącej dochodzenia prowadzonego przeciwko mnie (w sprawie RSD 12/77 II DS 88/77)
s199 notatka z akt paszportowych Jerzego Diatłowickiego i członków jego rodziny (2 strony), kończąca się wyjaśnieniem, że Diatłowicki "w biurze C figuruje jako zabezpieczony przez tow. Borowika z Dep.I MSW"
s200
Uwaga: evot.org nie gwarantuje prawa do kopiowania ! W szczególności kopiowanie w celach komercyjnych narusza zasady tego archiwum.