Archiwum Skanów Niektórych


Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko        
 1. Wstęp

  1. Copyright

   Autorem serwisu jest Zbigniew Lisiecki. Kopiowanie poszczególnych skanów w celach niekomercyjnych nie jest ograniczone przez to archiwum. Jednak serwis nie gwaratuje innego nie naruszania praw autorskich zamieszczonych tu zdjęć, lub skanów, których prawa nie zostały określone. Dotyczy to np. planów i map.

   Przyjmujemy, że zamieszczone tu materiały są dobrem publicznym, jednak archiwum nie jest organizacyjnie w stanie zadbać o pełne określenie praw autorskich przekazanych skanów.

   Zdjęcia własne autora archiwum poznać można po dużej wielkości 0.8-3.2 MB. W ich przypadku prawa autorskie są łatwe do określenia.

   Kopie z tego archiwum, które później odnajdą się gdzie indziej w celach komercyjnach naruszają zasady tego archiwum. Niektóre skany (oznaczone gwiazdką) są obarczone dodatkowymi warunkami, np. brakiem zezwolenie na kopiowanie przez muzea, archiwa, oraz instytucje państwowe.

   Wszystkie skany posiadają ukryty nieusuwalny znak wodny tego archiwum.

  2. Dostęp

   Login i hasło można uzyskać zwracając się do mnie z umotywowaną prośbą. Publiczny dostęp (bez loginu) mają obecnie katalogi warszawskie ostatnich lat (200x), oraz zdjęcia okresu II wojny światowej. Hasła nie wolno przekazywać innym osobom - każdy może zwrócić się o swój własny login.
  3. Trudności w dostępie

   Proszę nie podejmować prób kopiowania całego archiwum, lub całych jego działów automatycznie, bo to przekracza możliwości serwera i zmusi mnie do ograniczenia dostępu.

   Uwaga: wysoka rozdzielczość może spowodować powolne ładowanie stron. Kliknięcie na skan powoduje ładowanie odnośnego pliku w oryginalnej wielkości (czasami > 3 MB). Wtedy jego widoczna wielkość może co prawda zmniejszyć się do wielkości okna, jednak przyciskiem przeglądarki można go dowolnie powiększyć. Aby unikać ładowania oryginałów archiwum stara się przedstawić wstępną faksymilę w czytelnej postaci.
  4. Prośba o pomoc

   Archiwum jest finansowane ze skromnych środków własnych, oraz sporadycznie wspomogane przekazywaniem materiałów. Będę wdzięczny za udostępnienie wszelkich innych materiałów, które mógłbym umieścić w archiwum, oraz za komentarze z informacjemi, które mógłbym dołączyć do zamieszczonych już zdjęć. Nie znam np. nazw ulic wielu zdjęć Warszawy okresu okupacji. Niektóre zdjęcia otrzymałem w darze bez informacji o ich pochodzeniu. Za wszelkie dodatkowe informacje będę niezmiernie wdzięczny.
  5. Jak powstało to archiwum

   Szanowny Panie,

   Wspomnę tylko, że po dłużyszm pobycie za granicą znalazłem się w Warszawie w mieszkaniu, w którym spędziłem dzieciństwo, które znane mi było trochę jak przez mgłę i zacząłem poznawać ja na nowo poprzez stare pamiątki. Gdy wróciłem do wspomnień swojego dziadka, z którym kontakt miałem tylko w swoim najwcześniejszym okresie życia istotna okazała się Warszawa taka, jaką on znał. A było to jak się ku mojemy zdumieniu okazało zupełnie inne miasto. Okres komunizmu zatarł nawet ślady po zgliszczach tego co było w tym miejscu ziemi tak charakertystyczne, polskie i warszawskie.

   Nie był to tylko konieć świata jaki wydarzył się tu pewnego dnia 1943 roku, lecz także powojenne zmagania dziadka z komunistyczną okupacją lat 50-tych, 60-tych. Poprzez te stare zdjęcia ujrzałem także własny okres szkoły 60-tych i 70-tych lat w innym kontekście, kontekście pustki trupiarni, o której nikt już wtedy nie mówił. Słyszałem co prawda o tym, że w tych ruderach Pragi do 60-tych lat ukrywał się jeszcze podobno ktoś z AK bojąc się wyjść na ulicę i czekając podobno na III wojnę światową. Chyba kiedyś odtranspotowała go milicja. Lecz jako uczeń nie znałem wtedy znaczenia tych faktów, które spostrzegłem teraz na nowo.

   Zaczałem fotografować stare mury, rozpadające się kamienice. A potem po międzywojennych pocztówkach poszło już jak kula śniegowa, zbierałem nie tylko zdjęcia lecz starte dokumenty, gazety, ulotki. To ona nadały moim wyobrażeniom o historii tego kraju, będącej wcześniej szkolną abstrakcją posmaku rzeczywistości - w sumie nie tak dawnej - to przecież tylko kwestia miary wyobraźni.

   Kupiłem dobry półprofesjonalny skaner i na serwer poszły ulotki okresu Solidarności, potem wpadły mi w ręce wydawnictwa podziemne okresu okupacji. Jak się dowiedziałem archiwum warszawskie posiadało w samym okresie okupacji pod bacznym okiem niemieckiego nadzorcy pełny komplet aktualnych wydawnictw podziemnych, choć wpadka groziła przecież śmiercią nie tylko własną, lecz także tych którzy je dostarczali. No, to mnie oczywiście nieźle zmotywowało. Wiele materiałów kupiłem na aukcjach internetowych, niektóre na zagranicznych.

   Jakiś czas dostęp do archiwum był ograniczony hasłem, obawiałem się, że ktoś ściągnie sobie całe archiwum pewnej nocy i opublikuje jako własne. Potem zrezygnowałem z haseł i ograniczeń. Szczególnie ulotki Solidarności oceniałem na tyle jako dobro publiczne, że musiałem je udostępnić każdemu bez ograniczeń.

   Obecnie niewiele dodaję do archiwum. Mam inne zajęcia. Cieszę się jeśli komuś może przydać się ono do wzbogacenia jego wiedzy, a szczególnie jego wyobrażni. To dlatego kłade taki nacisk na dużą rodzielczość odbijającą fakturę papieru. .

   Pozdrawiam
 2. Pierwsza Rzeczypospolita:

 3. Rozbiory:

 4. Pierwsza Wojna Światowa :

 5. Druga Rzeczypospolita:

 6. Druga Wojna Światowa, Okupacja Niemiecka:

  1. Luftsieg über Polen
  2. Judaika
  3. Czechy
  4. Słowacja Luftwaffe
  5. Marine -->
  6. Oboz w Werl
  7. Ostpreussen
  8. San
  9. Piotrków
  10. Paszki
  11. Portrety
  12. Żydowskie 01
  13. dokumenty   Stalag II,   Mauthausen,   inne,   Narodowa Organizacja Wojskowa,  
  14. lubelskie
  15. ulotki niemieckie
  16. ulotki rosyjskie
  17. ulotki polskie
  18. Kobiety
  19. Piłsudski
  20. gen. Zając
  21. gen. Orlik-Rückemann
  22. gen. Kopański
  23. listy z oflagu (Murnau)
  24. Prasa Okresu Okupacji

  25. zob. także Warszawa okresu Okupacji
 7. PRL

  1. Plakat PKWN, 1944
  2. Dekret Krajowej Rady Narodowej, 21.7.1944
  3. Manifest PKWN, Chełm 22.7.1944
  4. Rada Narodowa
  5. Odezwa SL, SD, PPR i PPS, Lublin, 8.3.1945
  6. PPR, czerwiec 1945
  7. Przemówienie W.Gomułki na VIII sesji KRN, 22.07.1945
  8. Skarga do Rady Państwa i Gomułki
  9. "Co dzień niesie" - gazetka propagandowa Gł.Zarz.Pol.-Wych. WP, grudzień 1945
  10. Pierwsze Dokumenty Odrodzonej Polski, Kraków 1945
  11. propaganda Gł.Zarz.Polit.-Wych. 1945
  12. propaganda Śląsk
  13. propaganda Powstanie Śląskie
  14. poradnik politruka, listopad 1944
  15. Repatriacja, 1945
  16. Ziemie Odzyskane / transporty
  17. dokumenty prywatne 1945 r.
  18. Polski Związek Zachodni: Cele i Zadania, 1945,   O Śląsk za Olzą, 195x
  19. Referendum, 1946: 01,   02,   03,   Dlaczego 3 x tak,   04,   Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej,  
  20. Osóbka Morawski, 1947
  21. Okres Stalinowski
  22. Polska Partia Socjalistyczna
  23. Konstytucja 22 Lipca 1952
  24. 30-lecie ZSRR
  25. Dziennik Ustaw, 23.03.1959
  26. Odznaka Zasłużonego, 1962 r.
  27. Ruchy Studenckie 1968 r.
  28. Chabowski: zdjęcia wypadków gdańskich 12.1970
  29. Psalm do Gierka i inne satyry
  30. wiersze
  31. PZPR
  32. Ziębice, 1-wszy maja 1972
  33. Akcja Wisła
  34. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
  35. Ruch Młodej Polski, Gdańsk, listopad 1979
  36. Komitet Obrony Robotników: Apel do społeczeństwa,   Komunikat 44 Biuletyn 5.1980
  37. cennik produktów spożywczych, 27.1.1982
  38. Wybory 1985 r.
  39. Prasa PRL

  40. talony na papier z okresu Gierka
  41. kartki zaopatrzeniowe
 8. Solidarność

  1. Wydawnictwa

   (według daty pierwszego posiadanego numeru)

   1. Robotnik:   13(12.04.1978),   35(17.09.1979),   38(05.10.1979),   47(16.04.1980),   55(01.07.1980),   60(30.08.1980),   70-71(12.12.1980),   74(20.03.1981),  
   2. Strajkowy Biuletyn Informacyjny, Gdańsk: 1(23.08.1980),   25.08.1980,   5(26.08.1980),   6(27.08.1980),  
   3. Informator Komitetu Założycielskiego NSZZ w Gdańskiej Stoczni Remontowej: 01(10.09.1980),   02,   03(16.09.1980),   04,   05,   06,   06,   07,   08,   09,   10,   11,   12,   21,  
   4. Biuletyn Informacyjny, Gdańsk: 17(30.09.1980),   22(31.10.1980),   27(11.12.1980),   08.01.1981,  
    03.04.1981,   14.07.1981,   zjazd.08.1981
   5. Biuletyn Informacyjny, Gdynia: 10(06.11.1980),   16(01.12.1980),   17(05.12.1980),   19(17.12.1980),   20(23.12.1980),   21(29.12.1980),   22(09.01.1981),   23(15.01.1981),   25(29.01.1981),   26(06.02.1981),   28(02.03.1981),   30(23.03.1981),   31(25.03.1981),   32(27.03.1981),   34(30.03.1981),   39(25.04.1981),   40(03.05.1981),   41(21.05.1981),  
   6. Wolny Związkowiec, Dąbrowa Górnicza: 3(20.09.1980),   3bis,   4(25.09.1980),   4bis,   07(01.10.1980(,   13,   16(21.10.1980),   17(05.11.1980),   20,   22,   37,  
   7. Informacje i opinie: ? (strony 3, 4)
   8. Biuletyn, Łódź:   01.10.1980,   11.10.1980,  
   9. Immunitet, UMK Toruń, Niezależny Biuletym Studencki: nr.7 z 12.01.1981,   nr.12 z 2.04.1981,  
   10. Serwis Informacyjny Biura Krajowego:   BIP-y marzec 1981,  
   11. Goniec Małopolski nr.: 22(16.03.1981),   26,   32,  
   12. Telex ZDF:   Polen marzec 1981,  
   13. Biuletyn Zarządu Regionu Łódź:   273,   67,  
   14. Biuletyn Informacyjny Zielona Góra:   7,  
   15. Serwis Informacyjny Podbeskidzia: nr.108 (02.04.1991)
   16. NTO - informator dla kół nauki,techniki,oświaty 6/18 z 20.04.1981
   17. Dziennik Związkowy Zarządu Regionu śląsko-Dąbrowskiego nr.23 z 29.09.1981,  
   18. Biuletyn Informacyjny Tarnobrzeg:   40(22.10.1981),  
   19. No Więc:   04.10.1980,   17.10.1980,   31.10.1980,   29.11.1980,   13.12.1980,   09.01.1981,   09.01.1981,  
   20. Informacje Solidarności Mazowsze: 01.11.1980
   21. Wiadomości Krakowskie, nr.2,   nr.15,  
   22. Biuletyn Informacyjny Regionu Lublin: 5 z 23.11.1980,   30 z 01.06.1981
   23. Biuletyn, Białystok:   40(2.9.1981),   44,   51,   52
   24. struktura Solidarności
   25. Biuletyn Problemowy;   01.01.1981
   26. List do Prokuratora Generalnego, 6.1.1981,  
   27. Solidarność - pismo MKZ, Gdańsk:   6(2.3.1981),   6bis,   39(23.3.1981),   39bis,   12(15.4.1981),   14(29.4.1981),   14bis,   16(13.5.1981),   17(21.5.1981),   20(11.6.1981),   22(26.6.1981),   12(10.7.1981),   62(30.4.1982),   25(01.1.1985),  
   28. Biuletyn Stoczni, Gdańsk,  
   29. Biuletyn MKZ, Wrocław MKZ 18.03.1981
   30. Wiadomości Pogotowia Strajkowego 22.03.1981
   31. Informator NZS UMK, Toruń:   2 (26.03.1981),   6v (3.04.1981),   6 (13.04.1981),  
   32. Informator Bieżący, Mazowsze:   28.03.1981
   33. Biuletyn, Toruń: 10.04.1981
   34. Solidarność Podbeskidzia:   03.05.1981
   35. Biuletyn Specjalny Biura Informacji Prasowej: Łódź, 6.6.1981,  
   36. Solidarność z Gdańskiem: 30(6.6.1981),   31,   32,   33,   34,  
   37. Mała Targowica 09.06.1981
   38. Serwis Informacyjny Mazowsza: 10.06.1981
   39. Serwis Informacyjny KZ NSZZ Uniwersytetu im A. Mickiewicza: 17.06.1981
   40. Obrona: nr.4, 3.7.1981 Ziemi Łódzkiej,  
   41. Wolny Związkowiec, Huta Katowice:   16.07.1981,   28.07.1981,   17.09.1981,   02.10.1981,   14.10.1981
   42. Solidarność Dolnośląska: 30.07.1981
   43. Dni bez Prasy 19.08.1981
   44. Biuletyn Informacyjny Regionu Białystok, jesień 1981:   40(2.9.1981)   44   51   52  
   45. Z Dnia na Dzień:   10.09.1981,   03.12.1981,   03.12.1981,   26.05.1985,   23.09.1988,   24.03.1989,  
   46. Solidarność Ziemi Puławskiej z 29.09.1981,  
   47. Wolna Polska: nr.2, Łódź 5.10.1981,  
   48. Wiadomości dnia: 105,   108,   109,   110,   111,   115,  
   49. Informacje, Wrocław, Politechnika   15(14.10.1981)
   50. Informator Kulturalny Solidarności: 20.10.1981
   51. Biuletyn Informacyjny, Gdańsk, Radunia 30.10.1981,  
   52. NZS, Uniwersytet Adama Mickiewicza:   3(27.11.1981),   4(29.11.1981),  
   53. Rozwaga: 5 27
   54. Solidarność Ziemi Łódzkiej:   17,   20,   21,   23,   25,   26,   46,   48,   52,   53,   56,   59,   61,  
   55. Solidarność Ziemi Kutnowskiej:   Kutno  
   56. Rozmaitości: 6(02.11.1981)
   57. Wiadomości - Huta Katowice 11.1981
   58. Zarząd Regionu Ziemi Radomskiej: 19.11.1981
   59. Aktualności nr.67 z 2.12.1981

        Stan Wojenny
   60. BIPS: bips 5.12.1981
   61. Przetrwanie: numery: 3 z 21.01.1982, 14 z 23.4.1982, 16 z 14.5.1982, 19 z 2.6.1982
   62. Druk: nr.2 z 08.02.1982 ,   nr.3 z 18.02.1982 ,   nr.5 z 06.03.1982 ,   nr.7 z 01.04.1982 ,  
   63. Tygodnik Mazowsze:   02 (pierwszy),   03,   04,   05,   07,   08,   10,   11,   12,   13,   15,   17,   38,   42,   49,   56,   79,   82,   104,   110,   128,   156,   157,   158,   159,   160,   161,   166,   167,   168,   213,   214,   225
   64. Komitet Oporu Społecznego KOS: 05,   26,   65,   141,   144,   numer specjalny,   143,   146,  
   65. Niepodległość Niepodległość nr.31/32, lipiec,sierpień 1984,   Niepodległość nr.34/35, październik,listopad 1984,  
   66. Biuletyn, Dolny Śląsk:   03.1984,   02.1988,   09.1988
   67. Informacje Solidarności - Mazowsze: wybór z nr.22, 23, 24 luty.1982
   68. Wola (Warszawa):   nr.1 z 13.03.1982,   nr.33 z 24.10.1983,   nr.5 z 6.2.1984,   1989 r.,   MKK Wola, 12.09.1988
   69. Tygodnik Wojenny:   11,   16,   17,   21,   22,   24,   27,   28,   29,   30,   33,   34,   35,   37,   61,   79
   70. Solidarność Podziemna:   nr.11 z 01.03.1982,  
   71. CDN: 1982 ( 01 ,   02 ,   04 ,   04a ,   20 ),         1983 ( 01 ,   03 ,   04 ,   24 ,   25 ,   40   43 )
   72. Solidarność Internowanych 06.1982
   73. Wyzwolenie: 17.06.1982
   74. Obserwator Wielkopolski: nr.34 (komunikat TKK, Wielkopolska)
   75. Bibuła nr.7, Poznań, 29.06.1982
   76. Biuletyn Informacyjny, Wrocław 06.07.1982
   77. Wiadomości Mazowsze:   16,   53,   56,   105
   78. Warszawianka: nr.27, 30.03.1983
   79. Głos: 15, 1982,   2/43 maj,czerwiec 1983
   80. Przez Pryzmat: 1983
   81. Kontakt: 1983
   82. Myśli nieinternowane, Kraków, Zima 1983
   83. Karta: 84
   84. Słowo: Nr.17
   85. Biuletyn Dolnośląski:   03.1984,   02.1988,   09.1988
   86. Murator: nr.10 06.1984
   87. Z Rąk do Rąk: 10.1984
   88. Solidarność Rolników: 2.11.1984
   89. Porozumienie Rzeszowskie
   90. Biuletyn Informacyjny Stan Wojenny, Bruksela, 1985
   91. Wolna Trybuna nr.39 z 15.07.1985
   92. Solidarność Walcząca:   24/91(18.11.1984),   25/92(02.12.1984),   26/93(16.12.1984),   24/117(01.12.1985),   5/124(09.03.1986),   9/128(04.05.1986),   10/129(18.05.1986),   11/130(01.06.1986),   20/139(12.10.1986),   23/142(23.11.1986),   luty 2011
   93. Baza:   grudzień 1986
   94. Przegląd:   02,   03,   07,   09
   95. Zomorządność, nr.157, Kraków 4.3.1988
   96. Horyzont:   08.05.1988,   31.10.1988
   97. GZUB - pismo młodzieży przy Solidarności Walczącej 17.03.1987
   98. Nauczyciel nr.3 III 1989
   99. Karta 89 nr.11 29.05.1989
   100. Serwis Informacyjny, Małopolska, nr.2(57 z 18.1.1990,  
   101. Tygodnik Solidarność: nr.7 (126) z 15.02.1991,  
  2. komunikaty, oświadczenia ruchu Solidarność, ulotki:

   1. Protokół Porozumienia Gdańsk,Szczecin,Jastrzębie - sierpień 1980, Statut SOL, Założenia Ustawy o Związkach Zawodowych, 1981
   2. Statut Solidarności + Aneks,   Statut Szczeciński,   Statut ze Zjazdu,   ordynacja wyborcza
   3. Program NSZZ "Solidarność": Tygodnik Solidarność nr.29, 16.10.1981
   4. ulotki: 1980,   1982,   1983,   1985,   1989,  
   5. instrukcje strajkowe
   6. 1980,   Porozumienie 09.09.1980 ,   Oskarżamy, Łódź, styczeń 1980
   7. Biuletyn nr.10 Komitetu Założycielskiego, Gdynia, 2.12.1980
   8. Strajkowy Biuletyn Informacyjny, Stocznie Gdańska: 08,   08b,   09,   10,  
   9. 1980

   10. 1981

   11. 1982
   12. 1984
   13. 1985
   14. 1987,   Gdańsk 25.10.1987
   15. postulaty uczelni
   16. Solidarność Chłopska
   17. Apel przeciw kryzysowi
   18. AKO
   19. inne
   20. ulotki rozdawane za granicą
   21. Wieczór Moskiewski
  3. PZPR

  4. Zagranica, emigracja

  5. Internowani Przywódcy, 1982
  6. plakaty, znaczki, stemple
  7. podpalacze
  8. Lubin, 31.08.1982  
  9. Demonstracja, Warszawa 3.5.1982: fot.Mieleszko   inne, Stare Miasto  
  10. 1984
  11. Wybory do Sejmu:   1985,   Federacja Młodzieży Walczącej,   1989 1990
  12. Katyń
  13. więzieni za przekonania
  14. ruch ekologiczny
  15. osobowe

  16. IPN

 9. Trzecia Rzeczpospolita


      niechronologiczne
 10. Warszawa

  1. Plany Warszawy

  2. Okres przed Pierwszą Wojną Światową

  3. Okres Pierwszej Wojny Światowej

  4. Okres międzywojenny

  5. Okres okupacji niemieckiej

  6. Warszawa powojenna:   1945,   Henry Cobb, 8.1947,   zdjęcia,  
  7. Warszawa współczesna:

   1. 2005

   2. 2006

   3. 2007

   4. 2008

   5. 2009

   6. 2010

   7. 2011

   8. 2012

   9. 2013

   10. 2014

   11. 2017

   12. graffiti

 11. Mapy i plany

  1. (plany Warszawy zob.wyzej)
  2. Mapa Mazowsza 1881
  3. Mapy Sląska,   Plany Wrocławia: 1939,   1949,   Schlesienkarte,   Gostyn,  
  4. Plan Monachium
  5. Plan Lwowa
  6. inne mapy terenów Polski
 12. Dokumenty

 13. Zdjęcia osób prywatnych

 14. Nekropolie, obozy

  1. Powązki w Warszawie, 02.11.2008: 1,   2,   3,   4   5  
  2. Cmentarz Wojskowy w Warszawie 02.11.2008: 1,  
  3. Kwatera "na Łączce"
  4. Cmentarz Bródnowski w Warszawie 02.11.2008:
  5. Obóz Specjalny NKWD nr.10 w Rembertowie, 2008: 1,   2,  
 15. Inne

Copyright © evot.org 2007,2008,2009,2013,2014