Archiwum Skanów Niektórych

 1. Wstęp

  1. Jak używać to archiwum

   Archiwum podaje na swoich stronach jedynie faksymile oryginałów, czyli zmniejszone kopie zdjęć lub skanów. Aby uzyskać oryginały należy kliknąć na faksymilę myszką - wtedy do przeglądarki powinien zostać ściągnięty oryginał, który można zapisać z swoim komputerze.

   Proszę zwrócić uwagę na fakt, że twórcy języka html w tym celu wprowadzili odnośniki (linki), żeby niczego nie trzeba było w Internecie kopiować. Kopiowanie prowadzi do innych błędów redundancji. Dlatego zalecamy podawanie odnośników, gdzie tylko jest to możliwe. Kopiować warto jedynie wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo, utraty dostępu w późniejszym terminie.
  2. Dostęp

   Z ograniczeń loginem i hasłem całkowicie zrezygnowałem. Zawartość archiwum jest dobrem publicznym.

   Proszę nie podejmować prób kopiowania całego archiwum, lub całych jego działów automatycznie, bo to może przekroczyć możliwości serwera i zmusi mnie do ograniczenia dostępu.

   Uwaga: wysoka rozdzielczość niektórych dokumentów może spowodować powolne ładowanie oryginałów do przeglądarki. Z tego powodu archiwum pokazuje pierwotnie dobrej jakości faksymile dokumentów zamieszczone w indeksie. Dopiero kliknięcie na dany obrazek z indeksu powoduje ładowanie odnośnego pliku w oryginalnej wielkości (czasami > 3 MB) do przeglądarki. W większości przeglądarek można wtedy przyciśnięciem <Ctrl> oraz "+" widoczny obraz załadowanego dokumentu dowolnie dalej powiększać lub zapisać go na własnym komputerze.
  3. Jak powstało archiwum

   Szanowny Panie,

   wspomnę tylko, że po dłuższym pobycie za granicą znalazłem się w Warszawie w mieszkaniu, w którym spędziłem dzieciństwo, które przypominałe sobie jak przez mgłę i zacząłem poznawać je na nowo poprzez stare pamiątki. Gdy wróciłem do wspomnień swojego dziadka, z którym kontakt miałem tylko w swoim najwcześniejszym okresie życia, istotna okazała się Warszawa taka, jaką on znał przed wojną. A było to jak się ku mojemy zdumieniu okazało zupełnie inne miasto. Okres komunizmu zatarł nawet ślady po zgliszczach tego co było w tym miejscu ziemi tak charakertystyczne, polskie i warszawskie. Rodzina mojej matki była znana na Powiślu.

   Nie był to tylko konieć świata jaki wydarzył się tu pewnego roku 1944 roku, lecz także powojenne zmagania dziadka z komunistyczną okupacją lat 50-tych, 60-tych. Poprzez te stare zdjęcia ujrzałem także własny okres szkoły 60-tych i 70-tych lat w innym kontekście, kontekście pustki trupiarni, o której nikt już wtedy nie mówił. Słyszałem co prawda o tym, że w tych ruderach Pragi do 60-tych lat ukrywał się jeszcze podobno ktoś z AK bojąc się wyjść na ulicę i czekając podobno na III wojnę światową. Chyba kiedyś odtranspotowała go milicja. Lecz jako uczeń szkoły podstawowej nie znałem wtedy znaczenia tych faktów, które spostrzegałem teraz na nowo.

   Zacząłem fotografować stare mury, rozpadające się kamienice. A potem po międzywojennych pocztówkach poszło już jak kula śniegowa, zbierałem nie tylko zdjęcia lecz starte dokumenty, gazety, ulotki. To one nadały moim wyobrażeniom o historii tego kraju, będącej wcześniej szkolną abstrakcją, posmaku rzeczywistości - w sumie nie tak dawnej - to przecież tylko kwestia miary wyobraźni.

   Kupiłem dobry półprofesjonalny skaner i na serwer poszły ulotki okresu Solidarności, potem wpadły mi w ręce wydawnictwa podziemne okresu okupacji. A to nie byle jakioe ulotki. Groziła za nie śmierć. Jak się dowiedziałem państwowe archiwum warszawskie posiadało w samym okresie okupacji pod bacznym okiem niemieckiego nadzorcy pełny komplet aktualnych wydawnictw podziemnych, choć wpadka groziła przecież śmiercią nie tylko własną, lecz także tych którzy je dostarczali. Wiele materiałów kupiłem na aukcjach internetowych, także zagranicznych.

   Jakiś czas dostęp do archiwum był ograniczony hasłem, obawiałem się, że ktoś ściągnie sobie całe archiwum pewnej nocy i opublikuje jako własne. Potem zrezygnowałem z haseł i ograniczeń. Szczególnie ulotki Solidarności oceniałem na tyle jako dobro publiczne, że musiałem je udostępnić każdemu bez ograniczeń.

   Obecnie niewiele dodaję do archiwum. Mam inne zajęcia. Cieszę się jeśli komuś może przydać się ono do wzbogacenia jego wiedzy, a szczególnie jego wyobraźni o życiu ludzi tu, w tym miejscu przed laty. To dlatego kładę taki nacisk na dużą rodzielczość odbijającą fakturę papieru, żeby było to realne wrażenie dotykania papieru z tamtych dni.

   Pozdrawiam
  4. Jak wesprzeć to archiwum

   Archiwum jest finansowane ze skromnych środków własnych, oraz sporadycznie wspomogane przekazywaniem materiałów. Będę wdzięczny za udostępnienie wszelkich innych materiałów, które mógłbym umieścić w archiwum, oraz za informacje, które mógłbym dołączyć do zamieszczonych już zdjęć. Nie znam np. nazw ulic wielu zdjęć Warszawy okresu okupacji. Niektóre zdjęcia otrzymałem w darze bez informacji o ich pochodzeniu. Za wszelkie takie dodatkowe informacje będę niezmiernie wdzięczny.

   Można wspomóc mnie także zgodą na wykonanie samych skanów, np. zdjęć dawnej Warszawy z albumu rodzinnego. Oryginały, przekazane mi np. pod pieniężnym zastawem, zwrócę wtedy do ich właściciela po wykonaniu skanów. Dobrej jakości skany wykonać także można, ewentualnie na mój koszt, w lepszym copy-shop. Proszę nie przysyłać słabej jakość zdjęć np. zdjęć dokumentów wykonanych z ręki aparatem komórkowym.

 2. Pierwsza Rzeczypospolita:

 3. Rozbiory:

  1. List do Cara, 1802
  2. List Pasterski z okazji ustanowienia Królestwa Polskiego, Gniezno, 1815
  3. Promieniści
  4. Powstanie Listopadowe
  5. Zdanie Sprawy - rozmowa z Księciem Konstantym, 1830
  6. Załuski, 1828
  7. List, 1831
  8. Komitet Natodowy Polski w Paryżu, 1831
  9. Kazania Świeckie w rocznicę 11-tego Listopada, Paryż 1843
  10. inne prywatne dokumenty, 1845, 1831
  11. dokument z 1847 r.
  12. dokument z 1853 r.
  13. List Biskupa Fijałkowskiego, 1854
  14. Deklaracja Lojalności Urzędnika
  15. Odrzucenie amnestii po Wiośnie Ludów, 1856 r.
  16. Kazania Narodowe, 1863
  17. paszport rosyjski z 1887
  18. Dokumenty stanu cywilnego
  19. Uprawlienije
  20. akt urodzenia 1896 r.
  21. ulotki okresu rozbiorów
  22. Ukaz Cara o zwołaniu Dumy, 1901
  23. książka rzemieślnicza ślusarza z Makowa, 1903 r.
  24. Odezwa Galicja,1905
  25. kwit Towarzystwa Ubezpieczeniowego, 1909 r
  26. Świadectwa zgonu
  27. Świadectwa lekarskie
  28. Lwów
  29. Generalne Towarzystwo Ubezpieczeń, Warszawa, 1917 r
  30. testament
  31. Rękopis Arcybiskupa Dunina, 1835 r.
  32. niemieckie

  33. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, 1877
  34. skarbowe carskie
  35. listy firmowe, handlowe, 1911-38
  36. kościelne
  37. Kłosowski
  38. Komorowski
  39. Lubkowski
  40. Anweisung
  41. Rezolucja Krakowska
  42. Austro-Węgry: Zaremba
  43. dokumenty policyjne
  44. Centralny Komitet Narodowy, odezwa, 1916
  45. Prasa Okresu rozbiorów

 4. Pierwsza Wojna Światowa :

 5. Druga Rzeczypospolita:

  1. Prasa Okresu II RP

  2. Prawo w II RP, Sejm

  3. Wybory

  4. partie polityczne

  5. Wojsko Polskie

  6. Lwów

  7. Czem Żydzi nie są
  8. Czechowski: Prośba o Urlop, 1919,
  9. Statut Straży Obywatelskiej, 29.07.1920 r.
  10. dokumenty szkolne
  11. Świadectwa policyjne, 1927 r., 1937 r.
  12. Społem, 1927 r.
  13. dokumenmty finansowe, Poznań 1929 r.
  14. Upoważnienie do posiadania radia, 1936 r.
  15. ulotka z Brodnicy 1938 r.
  16. Rocznik Statystyczny 1938 r.
  17. inne
  18. List do Sędziego St.Janusia, Tarnów 1932
  19. Cieszyn
  20. Olkusz
  21. Pieśni
  22. Amsterdam
  23. Tablica Zmian Miar
  24. sportowe, 1938
  25. administracja nieruchomości, 1938 r.
  26. Dyrekcja Koleii Lwów, sierpień 1939,  
  27. ziemianie
  28. odpowiedź Jana Juszkiewicza Stanisławowo Harlenderowi
  29. zdrowotne
  30. handlowe
  31. kwit Premjowy
  32. Staatsbahn, Danziger Feuersozietät, 1917, 1936  
  33. inne niemieckie
  34. renta 1938
 6. Druga Wojna Światowa, Okupacja Niemiecka:

  1. 1939
  2. Chamberlain do Niemców, 3.9.1939
  3. 1943
  4. 1940
  5. 1944
  6. Budapeszt
  7. Belgia
  8. Czechy
  9. Francja
  10. Judaika
  11. Modlin
  12. Niemcy
  13. Katyń
  14. Łowicz
  15. Luftsieg über Polen
  16. Oboz w Werl
  17. Ostpreussen
  18. Piotrków
  19. Paszki
  20. Rosja
  21. San
  22. Śląsk
  23. Sochaczew
  24. Słowacja
  25. Tiniza
  26. Tomaszów
  27. Żyrardów
  28. Portrety
  29. Portrety lotników
  30. Luftwaffe
  31. Żydowskie 01
  32. Żyd robi donos
  33. dokumenty   Stalag II,   Mauthausen,   inne,   Narodowa Organizacja Wojskowa,  
  34. lubelskie
  35. ulotki niemieckie
  36. ulotki rosyjskie
  37. ulotki polskie
  38. Kobiety
  39. Piłsudski
  40. gen. Zając
  41. gen. Orlik-Rückemann
  42. gen. Kopański
  43. listy z oflagu (Murnau)
  44. Prasa Okresu Okupacji

  45. Kraków 1944
  46. 1945
  47. Głos Wielkopolski, kapitulacja Niemiec
  48. nauka
  49. pelczer
  50. Niemcy 1949
  51. gettyimages
  52. zob. także Warszawa okresu Okupacji
 7. PRL

  1. Okres Stalinizmu

  2. Okres Gomułkowski

  3. Okres Gierka

  4. zawodowe
 8. Solidarność

  1. 1980

   1. wiersze 2
   2. Robotnik:   13(12.04.1978),   35(17.09.1979),   38(05.10.1979),   47(16.04.1980),   55(01.07.1980),   60(30.08.1980),   70-71(12.12.1980),   74(20.03.1981),  
   3. BIPS, Serwis Informacyjny Biura Infromacji Prasowej KKP NSZZ Sol, Gdańsk 133,   133,  
   4. Strajkowy Biuletyn Informacyjny, Gdańsk: 1(23.08.1980),   4(25.08.1980),   5(26.08.1980),   6(27.08.1980),   7(27.08.1980),   8(28.08.1980),   12(30.08.1980),   13(31.08.1980),   Orędzie Jana Pawła II do Prymasa Wyszyńskiego, 25.08.1980,  
   5. Informator Komitetu Założycielskiego NSZZ w Gdańskiej Stoczni Remontowej: 01(10.09.1980),   02,   03(16.09.1980),   04,   05,   06,   06,   07,   08,   09,   10,   11,   12,   21,  
   6. Biuletyn Informacyjny, Gdańsk: 17(30.09.1980),   22(31.10.1980),   27(11.12.1980),   08.01.1981,   23,  
   7. Biuletyn Informacyjny, Gdynia: 10(06.11.1980),   16(01.12.1980),   17(05.12.1980),   19(17.12.1980),   20(23.12.1980),   21(29.12.1980),   22(09.01.1981),   23(15.01.1981),   25(29.01.1981),   26(06.02.1981),   28(02.03.1981),   30(23.03.1981),   31(25.03.1981),   32(27.03.1981),   34(30.03.1981),   39(25.04.1981),   40(03.05.1981),   41(21.05.1981),  
   8. Wolny Związkowiec, Dąbrowa Górnicza: 3(20.09.1980),   3bis,   4(25.09.1980),   4bis,   07(01.10.1980(,   13,   16(21.10.1980),   17(05.11.1980),   20,   22,   37,  
   9. Informacje i opinie: ? (strony 3, 4)
   10. PLO
   11. Biuletyn, Łódź:   01.10.1980,   11.10.1980,  
   12. Protokół Porozumienia Gdańsk,Szczecin,Jastrzębie - sierpień 1980, Statut SOL, Założenia Ustawy o Związkach Zawodowych, 1981
   13. Statut Solidarności + Aneks,   Statut Szczeciński,   Statut ze Zjazdu,   ordynacja wyborcza
   14. ulotki: 1980,   1982,   1983,   1985,   1989,  
   15. instrukcje strajkowe
   16. 1980,   Porozumienie 09.09.1980 ,   Oskarżamy, Łódź, styczeń 1980
   17. Biuletyn nr.10 Komitetu Założycielskiego, Gdynia, 2.12.1980
   18. Strajkowy Biuletyn Informacyjny, Stocznie Gdańska: 08,   08b,   09,   10,  
   19. postulaty uczelni
   20. Solidarność Chłopska
   21. Apel przeciw kryzysowi
   22. AKO
   23. inne
   24. ulotki rozdawane za granicą
   25. Wieczór Moskiewski
   26. plakaty, znaczki, stemple
   27. inne
  2. 1981

  3. 1982

  4. 1983

  5. 1984

  6. 1985

  7. 1986

  8. 1987

  9. 1988

  10. 1989

  11. Wydawnictwa

   (według daty pierwszego posiadanego numeru)

   1. Immunitet, UMK Toruń, Niezależny Biuletym Studencki: nr.7 z 12.01.1981,   nr.12 z 2.04.1981,  
   2. Serwis Informacyjny Biura Krajowego:   BIP-y marzec 1981,  
   3. Goniec Małopolski nr.: 19,   22(16.03.1981),   26,   32,  
   4. Telex ZDF:   Polen marzec 1981,  
   5. Biuletyn Zarządu Regionu Łódź:   273,   67,  
   6. Biuletyn Informacyjny Zielona Góra:   7,  
   7. Serwis Informacyjny Podbeskidzia: nr.108 (02.04.1991)
   8. NTO - informator dla kół nauki,techniki,oświaty 6/18 z 20.04.1981
   9. Dziennik Związkowy Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego nr.23 z 29.09.1981,  
   10. Biuletyn Informacyjny Tarnobrzeg:   40(22.10.1981),  
   11. No Więc:   04.10.1980,   17.10.1980,   31.10.1980,   29.11.1980,   13.12.1980,   09.01.1981,   09.01.1981,  
   12. Informacje Solidarności Mazowsze: 01.11.1980
   13. Wiadomości Krakowskie, nr.2,   nr.15,  
   14. Biuletyn Informacyjny Regionu Lublin: 5 z 23.11.1980,   30 z 01.06.1981
   15. Biuletyn, Białystok:   40(2.9.1981),   44,   51,   52
   16. struktura Solidarności
   17. Biuletyn Problemowy;   01.01.1981
   18. List do Prokuratora Generalnego, 6.1.1981,  
   19. Solidarność - pismo MKZ, Gdańsk:   6(2.3.1981),   6bis,   39(23.3.1981),   39bis,   12(15.4.1981),   14(29.4.1981),   14bis,   16(13.5.1981),   17(21.5.1981),   20(11.6.1981),   22(26.6.1981),   12(10.7.1981),   62(30.4.1982),   25(01.1.1985),  
   20. Biuletyn MKZ, Wrocław MKZ 18.03.1981
   21. Wiadomości Pogotowia Strajkowego 22.03.1981
   22. Informator NZS UMK, Toruń:   2 (26.03.1981),   6v (3.04.1981),   6 (13.04.1981),  
   23. Informator Bieżący, Mazowsze:   28.03.1981
   24. Biuletyn, Toruń: 10.04.1981
   25. Solidarność Podbeskidzia:   03.05.1981
   26. Biuletyn Specjalny Biura Informacji Prasowej: Łódź, 6.6.1981,  
   27. Solidarność z Gdańskiem: 30(6.6.1981),   31,   32,   33,   34,  
   28. Serwis Informacyjny Mazowsza: 10.06.1981
   29. Serwis Informacyjny KZ NSZZ Uniwersytetu im A. Mickiewicza: 17.06.1981
   30. Obrona: nr.4, 3.7.1981 Ziemi Łódzkiej,  
   31. Wolny Związkowiec, Huta Katowice:   16.07.1981,   28.07.1981,   17.09.1981,   02.10.1981,   14.10.1981
   32. Solidarność Dolnośląska: 30.07.1981,   5,   6,   8,   32
   33. Dni bez Prasy 19.08.1981
   34. Biuletyn Informacyjny Regionu Białystok, jesień 1981:   40(2.9.1981)   44   51   52  
   35. Z Dnia na Dzień:   10.09.1981,   03.12.1981,   03.12.1981,   26.05.1985,   23.09.1988,   24.03.1989,  
   36. Solidarność Ziemi Puławskiej z 29.09.1981,  
   37. Wolna Polska: nr.2, Łódź 5.10.1981,  
   38. Wiadomości dnia: 105,   108,   109,   110,   111,   115,  
   39. Informacje, Wrocław, Politechnika   15(14.10.1981)
   40. Informator Kulturalny Solidarności: 20.10.1981
   41. Zjazd Solidarności
   42. Głos Solidarności
   43. Federeacja Młodziwży Walczącej
   44. NZS, Uniwersytet Adama Mickiewicza:   3(27.11.1981),   4(29.11.1981),  
   45. Rozwaga: 5 27
   46. Solidarność Ziemi Łódzkiej:   17,   20,   21,   23,   25,   26,   46,   48,   52,   53,   56,   59,   61,  
   47. Solidarność Ziemi Kutnowskiej:   Kutno  
   48. Rozmaitości: 6(02.11.1981)
   49. Wiadomości - Huta Katowice 11.1981
   50. Zarząd Regionu Ziemi Radomskiej: 19.11.1981
   51. Aktualności nr.67 z 2.12.1981

        Stan Wojenny
   52. Krzyż
   53. BIPS: bips 5.12.1981
   54. Przetrwanie: numery: 3 z 21.01.1982, 14 z 23.4.1982, 16 z 14.5.1982, 19 z 2.6.1982
   55. Druk: nr.2 z 08.02.1982 ,   nr.3 z 18.02.1982 ,   nr.5 z 06.03.1982 ,   nr.7 z 01.04.1982 ,  
   56. Tygodnik Mazowsze:   02 (pierwszy),   03,   04,   05,   07,   08,   10,   11,   12,   13,   15,   17,   38,   42,   48,   49,   56,   79,   82,   97,   104,   110,   113,   115,   118,   121,   122,   128,   155,   156,   157,   157a,   158,   159,   160,   160a,   161,   162,   163,   166,   167,   168,   170,   171,   173,   175,   180,   189,   190,   200,   201,   203,   204,   205,   206,   207,   209,   211,   213,   214,   215,   216,   225,   229,   230,   231,   235,   245,   282,   289
   57. Komitet Oporu Społecznego KOS: 05,   26,   65,   141,   144,   numer specjalny,   143,   146,  
   58. Niepodległość Niepodległość nr.31/32, lipiec,sierpień 1984,   Niepodległość nr.34/35, październik,listopad 1984,  
   59. Biuletyn, Dolny Śląsk:   03.1984,   02.1988,   09.1988
   60. Informacje Solidarności - Mazowsze: wybór z nr.22, 23, 24 luty.1982
   61. Wola (Warszawa):   nr.1 z 13.03.1982,   nr.33 z 24.10.1983,   nr.5 z 6.2.1984,   1989 r.,   MKK Wola, 12.09.1988
   62. Tygodnik Wojenny:   11,   16,   17,   21,   22,   24,   27,   28,   29,   30,   33,   34,   35,   37,   61,   79
   63. Solidarność Podziemna:   nr.11 z 01.03.1982,  
   64. CDN: 1982 ( 01 ,   02 ,   04 ,   04a ,   20 ),         1983 ( 01 ,   03 ,   04 ,   24 ,   25 ,   29 ,   40   43 ) 1988 r. )
   65. Solidarność Internowanych 06.1982
   66. Wyzwolenie: 17.06.1982
   67. Obserwator Wielkopolski: nr.34 (komunikat TKK, Wielkopolska)
   68. Bibuła nr.7, Poznań, 29.06.1982
   69. Biuletyn Informacyjny, Wrocław 06.07.1982
   70. Wiadomości Mazowsze:   16,   53,   56,   105
   71. Głos: 15, 1982,   2/43 maj,czerwiec 1983
   72. Warszawianka: nr.27, 30.03.1983
   73. Przez Pryzmat: 1983
   74. Kontakt: 1983
   75. Myśli nieinternowane, Kraków, Zima 1983
   76. Karta: 84
   77. Słowo: Nr.17
   78. Biuletyn Dolnośląski:   03.1984,   02.1988,   09.1988
   79. Murator: nr.10 06.1984
   80. Z Rąk do Rąk: 10.1984
   81. Solidarność Rolników: 2.11.1984
   82. Porozumienie Rzeszowskie
   83. Biuletyn Informacyjny Stan Wojenny, Bruksela, 1985
   84. Wolna Trybuna nr.39 z 15.07.1985
   85. Solidarność Walcząca:   24/91(18.11.1984),   25/92(02.12.1984),   26/93(16.12.1984),   24/117(01.12.1985),   5/124(09.03.1986),   9/128(04.05.1986),   10/129(18.05.1986),   11/130(01.06.1986),   20/139(12.10.1986),   23/142(23.11.1986),   luty 2011
   86. Baza:   grudzień 1986
   87. Przegląd:   02,   03,   07,   09
   88. Zomorządność, nr.157, Kraków 4.3.1988
   89. Horyzont:   08.05.1988,   31.10.1988
   90. GZUB - pismo młodzieży przy Solidarności Walczącej 17.03.1987
   91. Nauczyciel nr.3 III 1989
   92. Karta 89 nr.11 29.05.1989
   93. Serwis Informacyjny, Małopolska, nr.2(57 z 18.1.1990,  
   94. Tygodnik Solidarność: nr.7 (126) z 15.02.1991,  
  12. Zagranica, emigracja

  13. IPN

  14. Lista Ofiar Stanu Wojennego
 9. Trzecia Rzeczpospolita

  1. Biuletym Towarzystwa Gospodarczego: nr.0, 4.9.1987
  2. Gazeta Wyborcza, 1989
  3. 1990

   1. Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej nr.16(Wrocław, styczeń 1990)
   2. Głos Nauczyciela: 04-11.05.1990
   3. Ojczyzna - tygodnik narodowy nr.11 z 7.10.1990
   4. Nasz Głos: 10,   16,  
   5. wybory do Sejmu
  4. 1991

   1. Wieści z Gdańska nr.6, Bielsko Biała, 21.03.1991
   2. Wolne Związki:   nr.27, 15.04.1991
  5. 1992

  6. Gazeta Polska: 02.06.1994, Lista Milczanowskiego
  7. Życie Warszawy, 6.10.1995
  8. Demonstracja poparcia dla Majdanu, Warszawa, 23,27.11.2004
  9. ulotki 2006
  10. Razem z Kornelem (Morawieckim) 17.7.2010
  11. obchody katastrofy smoleńskiej, lata od 2011 do dziś

  12. Myśl Praska 1.3.2013
  13. Sloterbach, 11.11.2013
  14. Demonstracja w rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego, 13. grudnia 2014
  15. 2015

  16. 2016
  17. Andrzej Rozpłochowski o własności ziemi w Polsce, 2017
  18. 2018

  19. 2019

  20. 2020

  21. 2021


      niechronologiczne
 10. Warszawa

  1. Plany Warszawy

  2. Okres przed Pierwszą Wojną Światową

  3. Okres Pierwszej Wojny Światowej

  4. Okres międzywojenny

  5. Okres okupacji niemieckiej

  6. Warszawa powojenna:   1945,   widok getta w 1945,   Saska Kępa, 1945,   Henry Cobb, 8.1947,   inne zdjęcia,  
  7. Warszawa współczesna:

   1. 2005

   2. 2006

   3. 2007

   4. 2008

   5. 2009

   6. 2010

   7. 2011

   8. 2012

   9. 2013

   10. 2014

   11. 2017

    1. rotunda  
   12. 2020

   13. 2023

   14. 2024

   15. graffiti

 11. Białoruś, Ukraina, Rosja

 12. Mapy i plany

  1. (plany Warszawy zob.wyzej)
  2. Mapa Mazowsza 1881
  3. Mapy Sląska,   Plany Wrocławia: 1939,   1949,   Schlesienkarte,   Gostyn,  
  4. Plan Monachium
  5. Plan Lwowa
  6. inne mapy terenów Polski
 13. Dokumenty

 14. Książki

 15. Osoby

 16. Zdjęcia osób prywatnych

 17. Sądy, wyroki

 18. Nekropolie, obozy

  1. Powązki w Warszawie, 02.11.2008: 1,   2,   3,   4   5  
  2. Cmentarz Wojskowy w Warszawie 02.11.2008: 1,  
  3. Kwatera "na Łączce"
  4. Cmentarz Bródnowski w Warszawie 02.11.2008:
  5. Obóz Specjalny NKWD nr.10 w Rembertowie, 2008: 1,   2,  
  6. Zaduszki na Starych Powązkach, 2018  
  7. Uroczysko Baran
 19. Inne

Copyright © evot.org 2020